Kontakt 2019-12-05T21:01:02+00:00

Lokator
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

30-003 Kraków
ul.Śląska 4/5

Biuro:

tel. 12 357-39-45
tel.12 293-99-35,
tel / fax12 293-99-32,
W razie awarii po godz 16 oraz w dni wolne prosimy dzwonić:
+48 662 27 27 47

Awarie Wod. Kan.
Tłuszcz Piotr: 602-118-978

e-mail: zarzad@lokator.krakow.pl

Przyjmowanie stron:

Od poniedziałku do czwartku
w godz. 9.00 – 15.30
PIĄTEK – DZIEŃ BEZ STRON

Administratorzy
604 968 591
604 365 114
784 380 883
784 480 623

Dział Techniczny
602 717 575
NIP: 922 227 02 94
REGON: 356573421

NAPISZ DO NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Olejnik prowadząca
działalność Lokator Zarządzanie i Administrowanie
Nieruchomościami w Krakowie przy ul Śląskiej 4/5, , nr telefonu 12 293-99-32, 12-293- 99-35 , adres e-mail zarzad@lokator.krakow.pl,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego
wynikającego z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r
z późniejszymi zmianami o własności lokali oraz innych ustaw związanych z
dokonywaniem odpowiednich czynności;
3 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu
ograniczeń wynikających z RODO,
4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy,
5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość dokonania odpowiednich czynności.
6. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;