Odczyt wodomierza 2017-10-20T12:26:35+00:00
FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Olejnik prowadząca
działalność Lokator Zarządzanie i Administrowanie
Nieruchomościami w Krakowie przy ul Śląskiej 4/5, , nr telefonu 12 293-99-32, 12-293- 99-35 , adres e-mail zarzad@lokator.krakow.pl,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego
wynikającego z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r
z późniejszymi zmianami o własności lokali oraz innych ustaw związanych z
dokonywaniem odpowiednich czynności;
3 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu
ograniczeń wynikających z RODO,
4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy,
5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość dokonania odpowiednich czynności.
6. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;