OFERTA

Firma Lokator ma przyjemność zaprezentować kompleksowe usługi w zakresie:

 • zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi,
 • handlowymi, użyteczności publicznej
 • doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania
 • mediacje gospodarcze, cywilne, rodzinne, gospodarka nieruchomościami
 • przygotowania wszelkich dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych
 • konserwacji bieżącej i remontów utrzymania czystości

Zakres proponowanych obowiązków w zakresie zarządzania i administracji:

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi,
 • urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej
 • prowadzenie i ewidencjonowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
 • prowadzenie książek obiektów zawierających informacją o stanie prawnym nieruchomości, kartę inwentaryzacyjną, dokumentację eksploatacyjną, bieżącą konserwację
 • sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynku
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej
 • zawieranie i renegocjowanie umów o dostawy, roboty budowlane
 • nadzór nad wykonywaniem umów dotyczących obsługi nieruchomości
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomości
 •  

Obsługa Prawna:

 • reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnym
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • opracowywanie aktów prawnych wspólnoty
 • Pełny zakres usług jest określany ściśle w umowie pomiędzy stronami

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • Kontrole stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego:
 • sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych, kosztów i terminów wykonania,
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego: książka obiektu budowlanego, protokoły, przeglądów,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji,
 • organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości

Utrzymanie czystości nieruchomości oraz terenów przyległych:

 • utrzymanie czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości,
 • utrzymanie w należytym stanie porządkowym altan śmietnikowych, zsypów,
 • utrzymanie terenów zielonych – koszenie i usuwanie trawy, przycinanie żywopłotów,
 • odśnieżanie ciągów komunikacyjnych,

Księgowość:

 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali
 • prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z przepisami\
 • rozliczanie VAT we wspólnocie
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych
 • kontrolowanie terminów płatności
 • wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty